Telefon clairvoyance

En telefon clairvoyance fungerer på samme måde, som hvis du sad fysisk over for mig. Men måske er det nemmere for dig at benytte denne mulighed, hvis du bor langt væk eller af anden årsag ikke komme til mig.

Jeg stiller ind på dig, og formidler de beskeder, som er aktuelle for dig lige nu, det kan være lige fra arbejde- og familieforhold, til helt personlige ting, hvor du har brug for en afklaring og jeg sørger altid for, at du får brugbare redskaber med i bagagen, sådan at du kan handle og komme videre på den for dig rigtig måde.

Der er altid mulighed for at stille spørgsmål, som jeg vil besvare bedst muligt.

Jeg kan ikke spå om din fremtid eller forudsige, hvad der sker, men jeg kan fortælle dig om dine muligheder og vise dit din retning. Om du vælger at gå den vej, er alene dit ansvar.

Jeg har tavshedspligt, og kan efter en clairvoyance sjældent huske, hvad der blev sagt. 

Jeg er meget direkte i min måde at arbejde på, jeg pakker ikke noget ind, men fortæller dig præcis hvad der kommer – og jeg skubber gerne til dig, for at få dig til at se dine muligheder, men jeg fortæller dig ikke hvad du skal gøre – det ansvar, det er dit eget.